2 Ağustos 2018 Tarihli ve 30497 Sayılı Resmî Gazete

2018/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi